Διασφάλιση ποιότητας

Με βασικό κριτήριο την παραγωγή φαρμάκων υψηλής ποιότητας τα οποία θα ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και ανάγκες των ασθενών και των πελατών μας, εστιάζουμε στην εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας υψηλών προδιαγραφών, φροντίζοντας παράλληλα για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας.

Προκειμένου να κάνουμε πράξη τη διαχρονική αυτή δέσμευσή μας, στην Bennett εφαρμόζουμε:

Επιλογή εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών, και συνεχή εκπαίδευσή τους.

Άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και στελεχών.

Διασφάλιση της αξιοπιστίας των συνεργατών και των προμηθευτών της εταιρείας, μέσα από συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγησή τους.

Τήρηση των ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών μας δεσμεύσεων.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρείας.

Αυστηρή τήρηση της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, και των κανονισμών.

Συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας.

Αυστηρή τήρηση των κριτηρίων GMP (Good Manufacturing Practice), εγκεκριμένων από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Παροχή των απαραίτητων πόρων προκειμένου να υλοποιηθούν όλα τα ανωτέρω.

elΕλληνικά