Ρυθμιστικές υποθέσεις

Το Τμήμα Ρυθμιστικών Υποθέσεων της Bennett αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της εταιρείας, καθώς είναι επιφορτισμένο με την τήρηση και διαχείριση των διαδικασιών εποπτείας και έγκρισης φαρμάκων.

Στους τομείς με τους οποίους ασχολείται το Τμήμα Ρυθμιστικών Υποθέσεων περιλαμβάνονται η αξιολόγηση νέων φαρμάκων και των εκάστοτε νέων πληροφοριών ασφαλείας, οι ρυθμίσεις σε σχέση με την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών, καθώς και η συμμόρφωση της παραγωγής προς την ορθή κλινική πρακτική, την ορθή παρασκευαστική πρακτική, την ορθή πρακτική διανομής και την ορθή πρακτική φαρμακοεπαγρύπνησης.


Το συγκεκριμένο Τμήμα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και διάδραση με τον ΕΟΦ, τον ΕΜΑ, τις ευρωπαϊκές εγκριτικές αρχές, καθώς και τις εθνικές εγκριτικές αρχές χωρών εκτός Ευρώπης, στις οποίες η Bennett αναπτύσσει συνεργασίες.

elΕλληνικά