Εταιρική Υπευθυνότητα

Για τον άνθρωπο…
Για την Bennett, η λέξη-κλειδί είναι μία: Προσφορά.
Προσφορά στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον, βάσει των αρχών της Βιωσιμότητας
.

Έχοντας πάντα τις ευάλωτες ομάδες στο επίκεντρο, η εταιρεία αναπτύσσει κοινωνική δράση με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευπαθών ομάδων λόγω προβλημάτων υγείας, αλλά και των κοινωνικά ευάλωτων πληθυσμών. Στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας, η Bennett έχει χαρίσει χαμόγελα αισιοδοξίας μέσα από εθελοντικές δράσεις, όπως για παράδειγμα με την κατασκευή παιδότοπων, ενώ παράλληλα στήριξε εμπράκτως το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας με την παροχή υγειονομικού υλικού, αλλά και την χρηματοδότηση για αναβάθμιση νοσοκομειακών ΜΕΘ.

Για το περιβάλλον…

Η προσαρμογή της διαδικασίας παραγωγής με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, δηλώνει έμπρακτα τον σεβασμό μας στο Περιβάλλον, αλλά και την επένδυσή μας σε ένα υγιές και «καθαρό» μέλλον για την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Με σχέδια δυναμικής ανάπτυξης, επενδύουμε ουσιαστικά στο Αύριο. Γιατί, τελικά, το ζητούμενο είναι ένα: Καλύτερη Υγεία σε περισσότερους ανθρώπους σε ένα Υγιές Περιβάλλον.

elΕλληνικά