Εξαγωγική δραστηριότητα

Ένας από τους βασικούς στόχους της Bennett είναι η ανάδειξή της σε εύρωστη φαρμακευτική εξαγωγική δύναμη, δίνοντας έμφαση στην επέκταση του εξαγωγικού της δικτύου.

Η επένδυση σε νέες υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής θα αποτελέσει, μεταξύ άλλων, και έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες διεύρυνσης της διεθνούς της παρουσίας, βελτιστοποιώντας την παραγωγή ποιοτικών ελληνικών φαρμάκων, τα οποία εξάγονται σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική.

Μονάδες
παραγωγής

Διεθνής
παρουσία

Παραγωγή ποιοτικών
ελληνικών φαρμάκων

Εξαγωγές

elΕλληνικά